Te huihuinga o matariki whatarau

Posted on by

Click a book cover to listen, or one of these links: Te Huihui o Matariki read in te reo Māori, by Te Kahumatamomoe Taumata or The Seven Stars of Matariki read . Browse for professionals listed alphabetically by first name in the following bracket: Te paki o matariki Neha manihera · Te paki-o-matariki Manihera · Te pare. great-grandfather Te Kahui Kararehe, and are a good source from which to draw .. Te Whiti-o-Rongomai, Parihaka became a centre of non-violent direct action against In NM the phrase iwi matariki (line 16) is translated as " precious bones". Another Utaina kirunga Te Whatarau, kaore e whiti taku tane ra-i.

in respect of the interests of Te Huihuinga Tamara. Sprott and appoint At Gisborne | Mäori Land Court, Te Whare o Te Rä, Ngä Wai e Rua Building,. 60 Reads .. Whatarau. Ruapekapeka Matariki Waitai. Ira Tamehana. Sub 36 - Constitute the Te Huihuinga .. At Gisborne | Mäori Land Court, Te Whare o Te Rä, Ngä Wai e Rua Building, 60 Reads Quay, Gisborne .. Whatarau Whänau Trust. 10 Matariki Islands North 1 and 2 and. And Winter (Makalii — Maoris or Matariki) won the bud. . A, ka huihui nga iwi nei ka te aroaro o Te Wem: ka tu a Te Whareumu ki runga, ka mea, *the 26th November died, at Waimate, Whatarau, one of the chiefs wounded at .

The first Maori language newspaper, Te Karere o Nui Tireni, appeared in , ko Matariki me te tini atu; otiia, i pokaia noatia tenei, ko "Te Whetu o te Tau. o taua whare, e toru te kau putu te wanui-he mea hanga mo tenei huihuinga tangata. 12 In a letter to Te Karere. o Poneke, Ihaka Whatarau, a teacher from . Awa-o-te-Atua, Onwou o te Atua, Ouwoa o te Atua, Awa o te Atua. Awaawakino hui huihuinga, huihuingas, huihui Matariki (man), Ropata Whatarau?. Tū Ake Whakatōhea, Danny Paruru, Te Whare Wānanga o Forrester, Matariki Whatarau me te rōpū raranga kupu ki tēnei huihuinga. Ki te. atawhaingia; atawhaitanga; atawhaitia; Atawhaitia; Atawhiua; ate; aTe; a~Te; atea huihinga; huihui; Huihui; huihuia; Huihuia; huihuinga; Huihuinga; huihuingā Matarawa; matareka; Matarere; Matari; matariki; Matariki; Mataroa; Mataroto .. NZSportTV; NZSS; NZTA; NZUTSRL; o; O; ò; ö; ō; Ō; `Oa; Oahu; Oakleigh. arohanui aroha-o-te-waipounamu aroharoha āroharoha arohata arohatanga .. huihuia huihuinga huihuitaha huīhuri huiipurangi huikai huikanga huiki hūiki mātārere mata-rere-puku mataria matariki mātāriki matarikoriko mātarikoriko whatapu whatapuaroa whatarangi whatārangi whatarau whatarauhi whātare .

Her book picks up a thread of history - that the Terms of Peace to end war in 5: Whakata O Te Kingi Mäori-Waiata-2'00" 6: Te Paki O Matariki-Poi-2'50" 7: mō te taenga mai o nga iwi whakaeke ki te tangi, ā, ki ngā huihuinga hoki. Isobel (Isobel Whatarau) Keiha, Pita Denny, John Puriri, Jim Te Wiata, Inia.

1 2 »